Rynek pracy

Brytyjska policja będzie zatrudniać Polaków

Najnowsze zalecenia College of Policing nakładają na brytyjską policję obowiązek zatrudnienia 17 tysięcy policjantów czarnych i z mniejszości etnicznych. W ten sposób policja ma lepiej reprezentować społeczeństwo i jego wielonarodowościowy charakter.

Zalecenie ma być zrealizowane w ciągu najbliższej dekady. Szacuje się bowiem, że do 2026 w Anglii i Walii aż 16% populacji nie będzie rdzennymi Brytyjczykami i musi to znaleźć odzwierciedlenie w polityce kadrowej policji. Obecnie w służbach policyjnych Anglii i Walii służy 130 tysięcy policjantów pełnoetatowych, z czego tylko 6,5 tysiąca pochodzi z mniejszości etnicznej.

Wymagania lepszej reprezentacji mniejszości etnicznych dotyczyć mają także wyższych stanowisk w hierarchii policji. Zasugerowano nawet, że starsi biali oficerowie powinni zostać wysłani na emeryturę, aby ustąpić miejsca młodszym rekrutom z innych grup etnicznych.

Taką zmianę przeprowadziła już policja w Irlandii Północnej. Przeznaczyła ona 200 milionów funtów na wcześniejsze emerytury dla starszych pracowników i w ten sposób zwiększyła liczbę pracowników wyznania rzymsko-katolickiego w swoich szeregach.

Wszystko więc wskazuje na to, że tam gdzie jest dużo Polaków, wkrótce muszą zacząć się pojawiać polscy policjanci w brytyjskich mundurach. Jest to też z pewnością duża szansa dla Polaków i Polek, którym łatwiej będzie teraz zdobyć pracę w lokalnej policji.

emka