Prawo pracy

Zakaz wysyłania e-maili służbowych po godz. 18.00?

Francja wprowadziła właśnie nowy przepis prawa pracy, zabraniający wysyłania e-maili służbowych po godzinach pracy. Czy w ślad pójdą inne kraje Europy?

Na mocy umowy między federacjami pracodawców i związkami zawodowymi we Francji pracownicy mają teraz wyłączać telefony służbowe i powstrzymywać się od sprawdzania e-maili służbowych, a firmy nie mogą wywoływać nacisku i zmuszać pracowników do sprawdzania wiadomości.

Podobne przepisy wprowadził wcześniej też niemiecki Vokswagen. W grudniu 2011 r. firma ta ogłosiła, że jej serwery nie będą wysyłać e-maili 30 minut po zakończeniu zmiany, a zaczną wysyłać je ponownie 30 minut przed rozpoczęciem kolejnej zmiany pracownika. 

W Wielkiej Brytani istnieją przepisy dotyczące czasu pracy – Working Time Regulation, które stanowią, że pracodawca nie może zmusić pracownika do pracy w wymiarze powyżej 48 godzin na tydzień. Przepisy te nie obejmują jednaj otrzymywania elektronicznej korespondencji służbowej i odpisywania na nią.

emka