07152020Wed
AktualizacjaMon, 02 Mar 2020 10am

Polowanie na etat

List motywacyjny po angielsku – przydatne wyrażenia

Proces rekrutacji wymaga bardzo często przesłania listu motywacyjnego (Covering Letter). Ciężko jest taki list napisać w ojczystym języku, a co dopiero w obcym. Dlatego podpowiadamy ciekawe wyrażenia, którymi można list rozpocząć, kontynuować i zakończyć. Dla jasności wyrażenia te również tłumaczymy na język polski.

Przykłady zdań rozpoczynających list motywacyjny

1.     I saw the [...] position as advertised and I would like to submit my CV for consideration. In my […] years with […] as a […], I’ve developed the qualities you need to meet your goals.

Tłumaczenie:

Zobaczyłem ogłoszenie o pracy na stanowisku […] i pragnę przedłożyć moje CV do rozważenia. W ciągu [...] lat pracy w firmie [...] na stanowisku [...], rozwinąłem cechy, które potrzebne są do osiągnięcia celów Waszej firmy.

 

2.     The article in [...] about your [department/firm] was very impressive. Congratulations. I am pleased to see you get recognition for your commitment to […].

Tłumaczenie:

Artykuł w […] na temat Waszego/Waszej [wydziału/firmy] wywarł na mnie ogromne wrażenie. Gratuluję. Miło mi, że zauważono Wasze zaangażowanie w sprawę [...].

 

3.     I am contacting [...] such as yourselves, to ask if you can offer any career opportunities in the [...]., where a person of my […] skills and my […] years working in the […] department, could be valuable to supporting your efforts.

Tłumaczenie:

Kontaktuje się z [osobami z szefami wydziałów, pracownikami] takimi jak Pan/Pani, aby zapytać, czy możecie zaoferować jakieś możliwości karierowe w regionie [...], gdzie osoba o moich [...] umiejętnościach i z moimi [...] latami pracy w wydziale [...] mogłaby być cenna w wspieraniu Waszych wysiłków.

 

Przykłady zdań na część główną listu motywacyjnego

1.     Because I have [...] years of experience in […] I thought you would be able to utilise my […] skills to help meet the needs of your [organisation/department].

Tłumaczenie:

Ponieważ mam [...] lat doświadczenia zawodowego w [...] pomyślałem, że moglibyście wykorzystać moje [...] umiejetności, aby pomóc sprostać potrzebom swojej/swojego [firmy/wydziału].

 

2.     Throughout my career, I have worked on my ability to [...], I have had to learn new […] and […] quickly and thoroughly, to achieve optimum results for the company. My […] have achieved consistently high results and I feel I could work similarly within your organisation.

Tłumaczenie:

W ciągu całej mojej kariery, doskonaliłem umiejętność […], nauczyłem się szybko, ale i dokładnie wielu nowych [...] i [...], aby osiągnąć optymalne wyniki dla firmy. Dzięki mojemu [...] osiągałem stale wysokie wyniki i czuję, że mógłby pracować podobnie w Waszej firmie.

 

3.     Now that I have completed [training/education] and received my […], I believe that in combination with my […] skills and experience in […] I can offer a more up to the minute capability than ever to your [department/organisation}.

Tłumaczenie:

Teraz, po ukończeniu [szkolenia/edukacji] i otrzymania [certyfikatu/dyplomu], jestem przekonany, że biorąc również pod uwagę moje [...] umiejętności i doświadczenie w [...]. mogę zaoferować jeszcze więcej od siebie Waszemu/Waszej [wydziałowi/firmie].

 

Przykłady zdań konczących list motywacyjny

1.     I am confident that my knowledge and abilities would be of value to your organisation. I look forward to hearing from you

Tłumaczenie:

Jestem pewny, że moja wiedza i umiejętności będą przydatne w Waszej firmie. Czekam na kontakt z Państwa strony.

 

2.     Although I know your time is valuable, I would appreciate a few minutes to discuss my qualification and how they might directly affect your [organisation/department]. I will contact you on […] to arrange a meeting. Please do not hesitate to call if you have any questions.

Tłumaczenie:

Chociaż zdaję sobie sprawę z wartości Pańskiego czasu, byłbym wdzięczny za poświęcenie mi kilku minut na omówienie moich kwalifikacji I tego, jak mogą bezpośrednio wpłynąc na Pańską/Pański [firmę/wydział]. Skontaktuje się z Panem [...], aby zaaranżować spotkanie. W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę bez wahania dzwonić do mnie.

 

3.     I would greatly appreciate the opportunity that this post offers and I would like a chance to discuss with you how my skills could assist your department. I look forward to hearing from you

Tłumaczenie:

Bardzo ceniłbym sobie możliwości, jaką oferuje to stanowisko i chciałbym mieć szansę omówić z Panem, w jaki sposób moje umiejętności mogą pomóc Waszemu wydziałowi. Czekam na kontakt od Pana.

 

Na koniec przypominamy, że tego typu listy w języku angielskim wypada kończyć:

·       Your faithfully (jeśli nie znamy odbiorcy listu, jeśli w nagłówku napisaliśmy ogólnie: Dear Sir or Madam, nie podając nazwiska czy imienia odbiorcy)

·       Yours sincerelly (jeśli znamy imię i/lub nazwisko odbiorcy, czyli jeśli w nagłówku napisaliśmy konkretnie: Dear Mr Smith lub Dear Susan Wright).

Potoczne Kind regards czy skrótowe Regards lepiej zostawić na korespondencję emailową.

Powodzenia w pisaniu listu motywacyjnego i zdobywaniu nowej pracy!

emka

 

Czytaj także: List motywacyjny na medal

 

 

REKLAMA

Kalendarz kursów księgowych firmy Polish Matters Consulting Limited

7 marca - 2020
Praktyczna księgowość firmy Limited Edynburg, cz. 1 Więcej informacji »
8 marca- 2020
Praktyczna księgowość firmy Limited Edynburg, cz. 2 Więcej informacji »

Cookies

Najnowsze i najpopularniejsze

  • Najnowsze

  • Najpopularniejsze